lorem ipsum dolor sit

Што е

Органска храна?

Повеќе Отвори
lorem ipsum dolor sit

5-ка за

Здравјето

Повеќе Отвори

lorem ipsum dolor sit

5-ка за

Животната средина

Повеќе Отвори
lorem ipsum dolor sit

Најди

Продавница

Повеќе Отвори

ОРГАНСКА ХРАНА, ЗА ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА!

Дали има разлика доколку храната е органска или не? Краткиот одговор на ова прашање е да, има разлика! Разликата ќе ја почувствувате вие, вашите деца, пчелите, земјоделците, дрвата и реките. Најголемата разлика ќе ја почувствува планетата Земја. Органска храна и земјоделство за сите е темата на глобалната кампања Green Action Week.

icon
icon
icon
icon