• Органски свет
Лозница – Битола
Поважни производи се мед, восок и прополис

Лозница е компанија која постои од 1992 година со основна активност на собирање и продажба на шумски плодови. Нивниот фокус е на џунипер бобинките, кои ги собираат од предели со чист воздух. Главниот пазар им е лоциран во Германија.

Поважни производи се џунипер бобинките.

Телефон: 047 256 344 / 070 237 561

е-пошта: gorgievskar@yahoo.com