• Органски свет
Липа – Мустафино

Липа е основана во 1994 година во Мустафино, село близу до Свети Николе, како колонијална продавница, но низ годините го проширувале бизнисот и активностите. Во 2005 година со колапсот на земјоделските задруги и приватизацијата на земјата во Македонија, Липа зема под концесија 54 хектари, со што почнува да произведува органски производи и се здобива со сертификат.

Поважни производи се: грозје и кајсии

Телефон: 078 333 658