• Органски свет
Лера Аронија – Битола

lepa-aronija1Лера аронија е компанија основана во селото Лера, Битола во 2011 година како фамилијарен бизнис. Сертификатот за органско производство го имаат добриено во 2012 година, кога и започнале со одгледување на органска аронија во чиста средина со сите потребни процедури, од своите насади произведуваат до 36 тони.

Поважен производ е аронија.

Телефон: 078 350 131

е-пошта: lera-aronija@hotmail.com