• Органски свет
К.А.К. Агро – Новаци

К.А.К. Агро е лоцирана во Новаци, додека стадата на овци се наоѓаат во Маврово. Во моментов компанијата има 1150 органски сертифицирани овци од кои произведува органско сирење кое се смета за производ со висок квалитет. Бачилото на овците се наоѓа во еден од најчистите предели од Македонија, што секако придонесува за квалитетот.

Поважни производи: бело овчо сирење.

Телефон: 070 242 920

е-пошта: skimavrovo@bistra.com