• Органски свет
Гоце Мирев – Виница

Гоце Мирлев е производител на мед и производи од пчели кој го добил својот сертификат за органско производство во 2008 година. Неговите пчеларници се наоѓаат во чистата околија на Берово. Своите производи ги продава во Македонија и Косово.

Поважни производи се мед и млеч.

Телефон: 077 590 567

е-пошта: gocemirev@gmail.com