• Органски свет
Флорес – Скопје

Флорес е првата компанија во Македонија што започна со производство на органски производи, нејзините сопственици се пионери на екологијата и економската активност во ова поле. Позиционирани како водечка компанија во оваа индустрија, тие се посветени на одржување на квалитетот на своите производи. Својот сертификат го добиваат во 2007 година.

Поважни производи се: дивите овошја, органски шумски растенија, растенија користени за медицински цели

Телефон: 070 205 858

е-пошта: flores@flores.com.mk

Веб-страница: www.flores.com.mk