• Органски свет
Био Редворм

Био Редворм е компанија која од 1985 година произведува органски био хумус, и без двоумење имаат огромно влијание врз органското земјоделство во Македонија. Со  нивните био ѓубрива во течна и цврста варијанта можат да се зголемат приносите на одредени производи од 30 до 80%. Оваа компанија има сертификат за органско производство од 2015 година.

Поважни производи се: биоредворм ѓубривата во течна и цврста варијанта.

Телефон: 078 395 599

е-пошта: contact@bioredworm.com / kan.dzeladin@bioredworm.com

Веб-страница: www.bioredworm.com