• Органски свет
Аронија – Берово

Компанијата е лоцирана во Берово, со основна активност производство на аронија. Сертификатот на органски производители го имаат добиено во 2014 година, поради своите 5.3 хектари на насади, кои растат во чиста околина и незагаден воздух.

Поважни производи се свежа и замрзната аронија

Телефон: 078 227 238 / 078 227 239

е-пошта: malesevskaaronija@gmail.com