• Органски свет
Апика – Виница

Апика е компанија чија што главна активност е одгледување на пчели и пчеларство. Сертификатот за производство на органски мед го имаат добиено во 2009 година. Познати се по планинскиот мед кој го произведуваат и по специфичниот вкус на карамела кој го добиваат поради дабовата шума во околината.

Телефон: 071 309 675

е-пошта: ilco.kostadinovski@t.mk